Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2183/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39306949 Đi động: 0903315506 Email: thaianh.luong@la-vn.com Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://a-marketing247.com/index.php/vn/la-vn/luat-su

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

LS Thái Anh có kinh nghiệm hơn 20 năm trong hoạt động tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp. Ngoài kinh nghiệm tư vấn về kinh doanh đầu tư và thương mại, LS Thái Anh còn tham gia tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp liên quan đến chính sách thuế, tranh chấp thương mại, giao dịch dân sự cũng như tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong một số vụ án hình sự liên quan đến tội phạm kinh tế.

Với kinh nghiệm hành nghề tư vấn hơn 20n, LS Thái Anh không chỉ hỗ trợ khách hàng kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền các vấn đề về thuế, thủ tục đầu tư, thủ tục hành chính …mà còn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn từ giao dịch thương mại / đầu tư kinh doanh.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp