Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2183/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39306949 Đi động: 0903315506 Email: thaianh.luong@la-vn.com Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://a-marketing247.com/index.php/vn/la-vn/luat-su

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH LA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp