Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 572/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 071-903883795 Đi động: 0903883795 Email: vplsminhnghi@yahoo.com.vn Địa chỉ: 108/54 đường 30/4, P. An Phú, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luong-le-nghi-2230774

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp