Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2193/LS ngày 30/07/2015 Điện thoại: 028-4363317 Đi động: 0903598062 Email: khalanlaw@yahoo.com Địa chỉ: 326/10 Đường số 8, Phường 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luong-khai-an-2240551

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp