Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-35567658 Đi động: 091-2237777 Email: info@dazpro.com Địa chỉ: 1A ngõ 107 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.LuatsuCongty.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

DAZPRO CONSULITNG For Development ---------------------------------------------- Hãng tư vấn chuyên nghiệp: - Tư vấn Luật; - Tư vấn Đầu tư; - Tư vấn Sở hữu trí tuệ. Mời liên hệ: Hotline: 091.223.7777 Office: 04.3.556.7658 E-mail: info@dazpro.com Website: www.dazpro.com Office: 1A/107, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam DAZPRO CONSULTING hy vọng sớm nhận được sự phản hồi hợp tác của Quý vị. Xin cảm ơn !

Kinh nghiệm

DAZPRO CONSULITNG For Development ---------------------------------------------- Hãng tư vấn chuyên nghiệp: - Tư vấn Luật; - Tư vấn Đầu tư; - Tư vấn Sở hữu trí tuệ. Mời liên hệ: Hotline: 091.223.7777 Office: 04.3.556.7658 E-mail: info@dazpro.com Website: www.dazpro.com Office: 1A/107, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam DAZPRO CONSULTING hy vọng sớm nhận được sự phản hồi hợp tác của Quý vị. Xin cảm ơn !

Học vấn & Nghề nghiệp