Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-2753862 Đi động: 097-8994377 Email: toanvuvan@gmail.com Địa chỉ: 45 Ngõ 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-vu-van-toan-222920

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Đất đai, Nhà cửa; Hôn nhân, Thừa kế; Hình sự; Hợp đồng; Lĩnh vực Luật khác

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Vũ Văn Toàn - Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội là Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn pháp luật: Dân sự, Hình sự, Đất Đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp luật về kinh doanh thương mại... Các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho những đối tượng chính sách.

- Tham gia tố tụng trong nhiều các vụ án Hình sự, Dân sự, vụ án Hành chính, Tranh chấp lao động, Tranh chấp về kinh doanh thương mại, Tranh chấp hợp đồng dân sự, Tranh chấp về quyền sử dụng đất….

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong tố tụng như nhận làm người đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp dân sự; Đại diện cho người bị hại trong vụ án hình sự.

- Đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật như đại diện khách hàng thực hiện thương lượng ký kết hợp đồng, đại diện theo ủy quyền để giải quyết một số thủ tục hành chính….

Kinh nghiệm

Luật sư Vũ Văn Toàn - Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội là Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

- Hoạt động tư vấn pháp luật: Dân sự, Hình sự, Đất Đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp luật về kinh doanh thương mại... Các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho những đối tượng chính sách.

- Tham gia tố tụng trong nhiều các vụ án Hình sự, Dân sự, vụ án Hành chính, Tranh chấp lao động, Tranh chấp về kinh doanh thương mại, Tranh chấp hợp đồng dân sự, Tranh chấp về quyền sử dụng đất….

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong tố tụng như nhận làm người đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp dân sự; Đại diện cho người bị hại trong vụ án hình sự.

- Đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật như đại diện khách hàng thực hiện thương lượng ký kết hợp đồng, đại diện theo ủy quyền để giải quyết một số thủ tục hành chính….

Học vấn & Nghề nghiệp