Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-9 345 410 Đi động: - Email: hanoi.office@ykvn-law.com Địa chỉ: P 301, tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http//www.ykvn-law.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp