Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-32242479 Đi động: 0988265333 Email: luatsuhanoi2000@gmail.com Địa chỉ: , Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: ltdkingdom.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

Tài chính, ngân hàng, mua bán & sát nhập

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • HỌC VIỆN TƯ PHÁP HÀ NỘI
  • đại học hành chính
  • ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI