Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-2173398 Đi động: 090-5300873 Email: t2phuc@gmail.com Địa chỉ: 115/21 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-ta-thanh-phuc-71131

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Tư vấn các dự án đầu tư, đặt biệt các vấn đề pháp lý liên quan đến Chứng khoán và Thị trường chứng khoán

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • VPLS An Phúc
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Luật sư