Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-8 250 123 Đi động: - Email: bachalaw@hn.vnn.vn Địa chỉ: Số 10, ngõ Hội Vũ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-pham-van-phai-45533

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp