Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-7 330 949/ 7 471 675 Đi động: - Email: Địa chỉ: Khu tập thể Quân đội, 16A Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-pham-thi-hong-45630

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp