Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-5583855 Đi động: 091-3553222 Email: luatgiapham@gmail.com Địa chỉ: 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://www.luatgiapham.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Kinh nghiệm

Luật Kinh doanh: - Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật kinh doanh cho doanh nghiệp, thẻ hành nghề luật sư do Bộ Tư Pháp cấp;
Sở hữu công nghiệp: - Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, thẻ hành nghề Người đại diện sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ cấp;
Quyền tác giả: - Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Bản quyền tác giả, thẻ hành nghề Đại diện quyền tác giả do Cục bản quyền cấp;

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Luật Gia Phạm
  • Thời gian làm việc
    Từ 08/2001 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc