Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-38626533 Đi động: 091-7722388 Email: luatsucam@gmail.com Địa chỉ: 463B/61 Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-pham-ngoc-cam-103990

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Hướng dẫn thủ tục Người Việt nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt nam. Hồi hương cho Việt kiề

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp