Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-19006179 Đi động: 0909763190 Email: luat.huythanh@gmail.com Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 243 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: luathuythanh.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Giải quyết tranh chấp dân sự; thu hồi nợ; đại diện ngoài tố tụng.

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp