Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4450 Điện thoại: 028-36361983 Đi động: 0917671968 Email: vplsluatdinh@gmail.com Địa chỉ: Căn hộ GG03.03 , Offitel - Tòa nhà Garden Gate, số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-truong-ho-258669

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Luật Định

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp