Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-2 130 198 Đi động: 091-3220424 Email: Địa chỉ: Số 83 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-tien-huan-45534

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp