Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-2140069 Đi động: 0903694758 Email: ls.thugiang@yahoo.com.vn Địa chỉ: 5 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh Website: http://blog.yahoo.com/_IFY26D4LFYTKN3MQ6R63H7GZLM/articles/page/1

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Tham gia tư vấn giải quyết các khiếu nại hành chính về nhà đất, thi hành án dân sự

Học vấn & Nghề nghiệp