Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-7 365 844 Đi động: 091-3553452 Email: Địa chỉ: Số 5, ngõ 149, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-thi-kim-thanh-45654

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp