Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1082 Điện thoại: -0000000 Đi động: 0913586658 Email: luatsuthanhtung@gmail.com Địa chỉ: Quận Ba Đình - Hà Nội, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: phamhonghai.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tranh tụng Hình sự, Kinh tế, dân sự; tư vấn Doanh nghiệp; Hợp đồng; bảo hiểm, Thuế; chia tài sản...

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Công ty tư vấn
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2000 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Đại học
  • Master Gass
  • Luật hình sự - 1994