Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-8350401 Đi động: - Email: Địa chỉ: Số 105B, TT VKSNDTC, ngõ 84/7, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-quang-son-45704

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp