Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-39728972 Đi động: 0937099599 Email: thangnp2000@yahoo.fr Địa chỉ: 31 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-phu-thang-1074488

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng

M&A, Franchise

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội
  • Luật Kinh Tế - 2002
  • Đại Học Ngoại ngữ Hà Nội
  • Pháp - Anh - 1992
  • Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội
  • Quản trị-luật - 2003