Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-9 843 261/ 9 843 262 Đi động: - Email: thiepvacongsu@hn.vnn.vn Địa chỉ: Số 11, B7, khu Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-huy-thiep-45652

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp