Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 08-8453939 Đi động: 090-8453939 Email: anphanalawfirm@gmail.com Địa chỉ: 210/1A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-huu-the-trach-45432

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Tiến sĩ
  • Luật Hình sự -
  • đại học luật thành phố Hồ Chí Minh