Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-6 364 233 Đi động: - Email: Địa chỉ: Số 19/433, Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-hai-ha-45586

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp