Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-9551149 Đi động: - Email: vplsphutho@yahoo.com Địa chỉ: 3 Đào Nguyên Phổ, Phường 04, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-dinh-hung-45387

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG sinh năm 1948

Tôt nghiệp : Cử nhân luật khoa năm 1971 tại Luật khoa đại học Sài Gòn.

Luật sư tập sự tại luật sư đoàn toà thượng thẫm Huế từ tháng 12. 1972 đến tháng 4.1975

Hành nghề tư vấn pháp luật từ năm 1987 đến nay

Hiện là Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ

Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh Đ

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp