Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1132 Điện thoại: 024-39332129 Đi động: 091-3028022 Email: vietnd@bizconsult.vn Địa chỉ: 20 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://www.bizconsult.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Bizconsult

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp