Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-0 Đi động: 098-8545144 Email: Địa chỉ: P 803, nhà H, khu di dân Đền Lừ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-ly-cong-chuc-45629

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp