Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-2646945 Đi động: 090-3744995 Email: Địa chỉ: 153 Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-luong-anh-dung-45282

Lĩnh vực hoạt động:

Hình sự

tố tụng

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp