Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-54271873 Đi động: 090-8329694 Email: lawyer_lxh@yahoo.com Địa chỉ: 18/2N1 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-le-xuan-hiep-80088

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp