Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 184/LS ngày 04/01/2017 Điện thoại: 028-37437538 Đi động: 0918762086/0902633353 Email: luatcapital@gmail.com Địa chỉ: 2H21 đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: luatcapital.com

Nơi công tác

Hãng luật Capital

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Thạc sỹ Luật thương mại Quốc tế - Đại học luật Tp. HCM
  • Học viện Tư Pháp - Bộ tư pháp
  • Kỹ năng hành nghề luật sư - 2005
  • Cử nhân luật -Đại học Luật TP. HCM
  • Luật Dân sự - 1998