Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 066-829818 Đi động: 0934511599 Email: lsulethaithanh@yahoo.com.vn Địa chỉ: 149h, ĐƯỜNG 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-le-thai-thanh-20242

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn phòng luật sư GIA LUẬT THÀNH
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng văn phòng