Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-0915939333 Đi động: 0915.939.333 Email: lengalawyer@gmail.com Địa chỉ: Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://www.facebook.com/lee.nga.3

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Luật
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2005 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng phòng