Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-54224046 Đi động: 0903188012 Email: ls.minhsang@yahoo.com.vn Địa chỉ: 06 nguyễn khắc viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: vietpointlaw.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

* 10 năm kinh nghiệm luật sư doanh nghiệp, tư vấn pháp lý đầu tư dự án bất động sản, xây dựng, cụ thể chuyên thực hiện: - Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án bất động sản (bao gồm dự án có liên doanh nước ngòai). - Xin chấp thuận đầu tư dự án BĐS. - Chuyển nhượng dự án BĐS. - Xin ý kiến Thiết kế cơ sở. - Giấy phép Xây dựng. - Xin Giấy phép Quy hoạch. - Tư vấn Phê duyệt Quy hoạch 1/2000, 1/500. - Xin giao đất, Cấp GCNQSD Đất. - Tư vấn Thẩm định giá bất động sản (góp vốn liên doanh). - Kiểm toán báo cáo tài chính (đáp ứng vốn thực hiện dự án). - Tư vấn hợp đồng BCC có yếu tố nước ngòai. - Tư vấn các chính sách thuế, hạch toán thuế trên địa bàn TPHCM. * Thực hiện tranh tụng tại tòa các tranh chấp kinh tế, hợp đồng, kiện đòi nợ... * Hợp thức hóa nhà cho hộ gia đình, cá nhân, * Tỉnh, thành phố đã từng thực hiện qua: TPHCM, Long An, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Hà Nội...

Học vấn & Nghề nghiệp