Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-8420792 Đi động: 090-3848701 Email: Địa chỉ: 199/69 Lê Quang Định, Phường 07, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-huynh-ngoc-thang-45360

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp