Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-9 428 640 Đi động: - Email: Địa chỉ: Số 1, ngõ Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-hoang-ngoc-thanh-45583

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp