Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 12300/LS Điện thoại: - Đi động: 0903168986 Email: lskhacdo@gmail.con Địa chỉ: , Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/doan-khac-do-1940799

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Trường Đại học Luật TP.HCM
  • Luật Kinh tê - 2008