Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1772/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-5589907 Đi động: 0903432069 Email: adlaw@hn.vnn.vn Địa chỉ: P 202, nhà N5C, khu đô thị Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-do-xuan-dang-45523

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp