Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 061-8820338 Đi động: 097-7709989 Email: infoducviet@gmail.com Địa chỉ: 88, CMT8, KP3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: www.luatducviet.com.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo , gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Kinh nghiệm

Hình Sự

- Dân sự

- Thừa kế

- Sở hữu trí tuệ

- Hợp Đồng

- Cấp giấy CN QSDĐ , SHNO , CÔNG TRÌNH

- Tư vấn riêng cho cá nhân , gia đình , Doanh Nghiệp , tổ chức

- Hình sự

Học vấn & Nghề nghiệp