Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-22299286 Đi động: 097-9888286 Email: nam.lawyer@yahoo.com.vn Địa chỉ: 213 Tây Thạnh,, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-dinh-ich-nam-257804

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm tư vấn pháp luật nhiều năm trong mọi lĩnh vực; Đặc biệt : KN tư vấn thành lập, giải thế, phá sản, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp ( và các doanh nghiệp đang hoạt động); Tư vấn và thực hiện các các hồ sơ nhà đất "khó', nợ khó đòi, khiếu nại, tố cáo trong các vụ án hành chính,lao động...

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Luật Hà Nội
  • Luật kinh tế - quốc tế - 1997