Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-38835444 Đi động: 0972509694 Email: dinhhainhat@yahoo.com Địa chỉ: đường 23B thôn Cổ dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-dinh-hai-nhat-49559

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • ĐH Luật Hà Nội
  • Tư pháp-Hành chính - 1995