Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1240 Điện thoại: 024-1900636396 Đi động: 098-3571788 Email: buidinhung64@gmail.com Địa chỉ: Số 29, ngõ 298 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội Website: http://vplsbuidinhung.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp