Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-38212161 Đi động: Email: info@plf.vn Địa chỉ: Tầng 12, Fideco Tower, 81-85 Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM, Phường 02, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: www.plf.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư; Mua bán & Sáp nhập; Tranh chấp thương mại; Tư vấn pháp lý thường xuyên

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp