Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2554/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-909551972 Đi động: 0909551972 Email: invalid841@gmail.com Địa chỉ: 132/1/4 Lê Lợi, Phường 4, Phường 04, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lu-the-han-2242962

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp