Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
 • Vietcomreal
 • Thời gian làm việc
  Từ 07/2010 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Giám đốc
 • Vietcomreal
 • Thời gian làm việc
  Từ 07/2010 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Giám đốc

Đại học
 • Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
 • Luật kinh tế - 1995

Trung học cơ sở
 • Long Thành