Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3266/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-54224046 Đi động: 0903188012 Email: minhsang@vietpointlaw.vn Địa chỉ: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: www.vietpointlaw.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Tư vấn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam, tư vấn trọn gói thủ tục đầu tư dự án Bất động sản, Công ty Cổ

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • 1999