Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-22237476 Đi động: 0922 822 466 Email: phu.lawyer@gmail.com Địa chỉ: 40 Lê Vĩnh Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ls-nguyen-van-phu-285850

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

- Tranh tụng tại Tòa án các cấp - Tư vấn đầu tư nước ngoài - Tư vấn thu hồi nợ hợp pháp do luật sư thực hiện

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Công ty luật TNHH PHÚ & Luật sư
  • Thời gian làm việc
    Từ 09/2009 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám đốc