Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 028-35176431 Đi động: 0937123777 Email: baouyen@luatminhman.vn Địa chỉ: số 2 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: www.luatminhman.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự

Đầu tư - Kinh doanh - Thương mại có yếu tố nước ngoài.

Nơi công tác

Hãng Luật Minh Mẫn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp