Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 600/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0292-3733214 Đi động: 091-8727146 Email: lthoa79@yahoo.com Địa chỉ: 170B Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lieu-thai-hoa-15458

Nơi công tác

Công ty Đông Nam Á

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp