Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 054-3829436 Đi động: 0985846491 Email: phamcongthanh1985@gmail.com Địa chỉ: 15 Kiệt 13 Hàn Mặc Tử, Huế, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lg-pham-cong-thanh-322503

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Hôn nhân, Thừa kế

tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp, ISO 9001:2008, KPIs

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

1. Thực tiễn hình thành kinh nghiệm. 2. Không lý thuyết.

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • DMZ
  • Thời gian làm việc
    Từ 11/2009 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự