Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 887/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0251-3680247 Đi động: 0903.600.368 Email: info@baf.com.vn Địa chỉ: Số L241, khu dân cư Phú Gia 2, khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: http://www.baf.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Đầu tư, Phá sản, Sở hữu trí tuệ, Chứng khoán, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú, kinh doanh bảo hiểm,

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Bảo An

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Cử nhân luật - Cử nhân kinh tế
  • Luật -