Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 82 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236- Đi động: 0913212967 Email: invenmark@invenmark.com.vn Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 37 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: http://invenco.com.vn/index.php?lang=vi

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

T&T INVENMARK CO.,LTD

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp